em-technics banner
Privacy
Privacybeleid van EM-Technics.nl

PRIVACY POLICY


EM-Technics  exploiteert deze website (de "Website") namens zichzelf en haar dochtervennootschappen (waarnaar hieronder gezamenlijk wordt verwezen met de woorden "EM-Technics", "wij", "ons” of “onze"). EM-Technics erkent het belang van bescherming van persoonsgegevens van haar klanten. De onderstaande privacybeginselen geven aan welke inspanningen EM-Technics  verricht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te beschermen en de gebruikers van de Website tegelijkertijd de best mogelijke dienstverlening te bieden.

We behandelen uw persoonlijke gegevens met het grootsmogelijke respect.

Er worden op verschillende plekken binnen de Website persoonsgegevens verzameld, onder meer wanneer u bestellingen plaatst, zich aanmeldt voor een e-mail berichtenservice of voor andere informatie die via de Website wordt aangeboden. Voorts analyseren we geregeld hoe bezoekers van onze Website deze gebruiken om zodoende een beter beeld te krijgen hoe de Website gebruikt wordt waardoor we in staat zijn verbeteringen aan te brengen. De informatie die we hiervoor verzamelen wordt alleen beoordeeld op het totale beeld en dus niet op klantniveau. Deze analyses zullen in rapporten verwerkt worden, maar hier zal geen individuele of persoonlijke informatie te herkennen zijn.

Wij verwerken en gebruiken persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en uitsluitend voor het door ons aan u opgegeven doel, alsmede voor overige wettelijke doeleinden zoals toegestaan krachtens de WBP. Wij bewaren die persoonsgegevens slechts zo lang als voor het beoogde gebruik noodzakelijk is. Wanneer u een bestelling plaatst of zich aanmeldt voor een informatiedienst kunnen wij de persoonsgegevens die u daarbij opgeeft met name gebruiken om: 1. betalingen te innen en uw bestelling af te handelen; 2. u na de aankoop van een product per e-mail op de hoogte te houden over soortgelijke producten, speciale aanbiedingen en nieuwe diensten, doch uitsluitend indien u hebt aangegeven daar prijs op te stellen; 3. om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Wij hanteren speciale beveiligingsnormen en -procedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang verkrijgen tot gegevens over onze klanten. De server van EM-Technics zijn met passwords beschermd. Alle velden die persoonlijk informatie bevatten zijn beveiligd met procedures en passwords. De informatie op onze Website is beschermd met een beveiligd protocol. Firewalls worden gebruikt om ongeautoriseerde toegang tot onze server te voorkomen. De servers zelf zijn ondergebracht op een beveiligde locatie.

EM-Technics zal persoonsgegevens nimmer bekendmaken aan derden buiten EM-Technics. en zijn transporteurs. Uw persoonsgegevens worden door ons nimmer aan derden buiten de Europese Economische Ruimte verzonden.

'Cookies' zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Aan de hand van deze cookies kan EM-Technics  bepaalde voorkeuren vaststellen van de bezoekers aan de Website. Wanneer u de Website opnieuw raadpleegt, herkent de server van EM-Technics de cookie en ontvangen wij informatie over uw eerdere bezoeken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op de automatische aanmaak van cookies. Als u echter geen cookies van de Website wenst te ontvangen kunt u de instellingen van uw browser overeenkomstig wijzigen. Ook in dat geval kunt u gewoon van de Website gebruik blijven maken.

Wij streven ernaar dat de gegevens die wij over onze klanten aanhouden juist, actueel en volledig zijn. Wij bieden onze klanten derhalve de mogelijkheid om hun gegevens, na aanmelding en inloggen op de Website, zelf in te zien en te wijzigen via de knop “Gegevens wijzigen”.

Mogelijk wenst u niet langer informatie van EM-Technics te ontvangen. Dit kan betekenen dat u verstoken blijft van informatie over producten of diensten die van belang voor u kunnen zijn. Desalniettemin respecteren wij in voorkomende gevallen de wens van onze relaties om niet rechtstreeks te worden geïnformeerd over promoties of nieuwe producten. Stuur uw verzoek s.v.p. naar Info@em-technics.nl November 2011